skolaroditeljstva.com
Fiziologija trudnoće kroz trimestre i porođaj - Skola roditeljstva Beograd
Pravilan razvoj trudnoće kroz trimestre, pregledi buduće mame i bebe, osvrt na najčešća patološka stanja u trudnoći. Predavač: Dr sci med. Vojislav Živanić