skolaroditeljstva.com
15 stvari koje treba proveriti o obdaništu – jaslicama - Skola roditeljstva Beograd
Evo kratke liste stvari koje je potrebno da proverite prilikom odlučivanja o tome kome da poverite svoje dete: 1. Da li su vaspitačice i osoblje posebno obazrivi kada je u pitanju bezbednost dece? 2. Da li postoji dobra organizacija za slučaj hitnih situacija? 3. Da li se insistira na dobroj i kvalitetnoj ishrani? 4. Da …