skogstokig.blog
En fullastad Volvo med full last! (Eller: när vi åkte 12 person i en Volvo Amazon!)
Jag glömmer aldrig ett speciellt tillfälle i min ljuva ungdom, då vi var ute och festade och sedan skulle åka hem på natten! Jag var troligtvis någonstans i åldersspannet 16-18 år! Vi var vid tillf…