skodasklep.pl
Regulamin - SKODA SKLEP
REGULAMIN SKLEPU SKODA POLMOZBYT POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin ustala zasady obsługi zamówień i zakupów części zamiennych i wyposażenia do samochodów Skoda za pośrednictwem portalu internetowego „skodasklep.pl”, tj. umów zawieranych na odległość i został uchwalony...