skk.lv
PRIVĀTUMA POLITIKA
Interneta vide SKK mājas lapas apmeklētāju personas datu aizsardzību SKK nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SKK ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodroši…