skk.lv
DIPLOMS UN PIELIKUMI
DIPLOMS UN DIPLOMA PIELIKUMS Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pi…