skk.lv
Tiek izsludināta cenu aptauja salīdzinošā izvērtējuma (peer-review) pakalpojumam
SKK aicina piedalīties cenu aptaujā par starptautiskā salīdzinošā izvērtējuma (peer- review) pakalpojuma nodrošināšanu. Pretendenta uzdevums sagatavot starptautiski salīdzinošu izvērtējumu par proj…