skiilturn.no
Priser
Prisene til Ski IL Turn er todelt og består av medlemsavgift og treningsavgift. I tillegg tilkommer administrasjonsgebyr på faktura. Medlemsavgiften gjelder for et helt år. Barn: 225,- pr år (Faktu…