skeptikerskolan.se
Lektion 6-10
Lektion 6: Misskreditera personer som för fram icke ortodoxa forskningsresultat Presentera alltid icke ortodoxa uttalanden [från ”mainstream science” avvikande forskningsresultat] som &…