skeptikerskolan.se
Lektion 51-55
Lektion 51: Fabricera expertis Fabricera expertis som stödjer dina teser. Skapa med lobbying en politiskt korrekt organisation och framställ den som ett välrenommerat forskningsinstitut. Kritiker m…