skeptikerskolan.se
Lektion 46-50
Lektion 46: Hävda otestbarhet Påstå svepande att en icke ortodox metod som någon gör anspråk på inte är vetenskapligt gångbar och därför skulle inget respektabelt forskningsinstitut ens försöka sig…