skeptikerskolan.se
Lektion 31-35
Lektion 31: Rök och speglar (Smoke and mirrors) Underskatta aldrig att den hala mixen av; fakta, åsikter, uppfattningar, vita lögner och data satt ur sitt sammanhang enkelt kan vilseleda de flesta …