skeptikerskolan.se
Lektion 26-30
Lektion 26: Hävda att människor masshallucinerar Om ett betydande antal personer är överens om att de observerat något som omkullkastar en rådande konsensusverklighet hävda att det bara var en mass…