skeptikerskolan.se
Lektion 16-20
Lektion 16: Förkasta allt med hänvisning till små fel Hävda att vid undersökningar av ett givet ämne innebär en enstaka svaghet att hela undersökningen och dess resultat kan underkännas. I mer konv…