skeptikerskolan.se
Skeptikerns ordlista: Astroturfing – Budskap maskerat som gräsrotsrörelse
Astroturfing är en metod där en sponsor, myndighet eller organisation för fram ett budskap maskerat som om det kommer från eller stöds av en gräsrotsrörelse.