skeptikerskolan.se
Vilka drivkrafter finns bakom olika typer av skeptiker?
Vilken motivation respektive intention har varje enskild skeptiker som drivkraft? De vanligaste frågorna som ställs om skeptiker är vad det är som driver dem och varför människor inte får ha förest…