skepnader.wordpress.com
Spikar
1987 03 Jag letar efter orden – stammar tittar disträ bor – stannar Begrepp bär funktioner Ord blir till stationer – SPIKAR – och jag talar igen. Letar spikar Att hänga min …