skarbimierz.info.pl
Innowacje w prawie oświatowym
Wójt Gminy Skarbimierz po raz kolejny przedstawia swoją wizję reformy szkoły i rozliczeń z nauczycielami za wypracowane przez nich godziny ponadwymiarowe.
Skarbimierz Info