skanefolk.se
Stadgar
StadgarAntagna vid Skånes Spelmansförbunds förbundsstämma 25 mars 2017§ 1 ÄndamålSkånes Spelmansförbund är en ideell sammanslutning, politiskt och religiöst obunden. Förbundet ska verka för att tr…