skanefolk.se
Lintonfonden
Lintonfonden har nu varit igång ett par år och verkat enligt de regler som publicerades i Runtenom 2016-4. Likaså har Lintonfondens utfall publicerats för 2017 och 2018. Juryn har haft att värdera …