sjeverni.info
Potpisan ugovor o radovima na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave
U prostorijama Grada Lepoglave u utorak, 14. svibnja 2019. je potpisan Ugovor o radovima na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave. Ugovor su potpisali gradonačelnik Grada Lepoglave Marijan Škvarić i direktor tvrtke Colas Hrvatska d.d. Siniša Košćak. U postupku javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave kao ekonomski …