sistemonichaner.blog
Mental kidnapping av barna. STOPP Foreldre-fremmedgjøring/fiendtlighet/PAS/PA. Den andre forelderen, barnevernet og fosterforeldrene er faktisk Ondskapen selv som begår dette maktovergrepet på uskyldige barn!
Her under ligger mange videoer om hvor alvorlig denne mentale kidnappinger er for barn, de vet ikke sitt beste, de velger å tro på det de «voksne» sier i det hjemmet de bor i. Barna vel…