sistemonichaner.blog
Internasjonal demostrasjon i Wien 9. Mars 2019 klokken 11.00, utenfor den Norske Ambassaden, for å få Stoppet det Norske barnevernets menneskerettighetsbrudd. Pakk ryggsekken og kom!
Vi er en stor deligasjon Menneskerettighetsforkjempere som skal til Wien den 9. Mars 2019, klokken 11.00 Det blir en demostrasjon utenfor den Norske Ambassaden i Wien for å støtte opp Amy og alle a…