sistemonichaner.blog
Barnevern som ikke fungerer, kan bidra sterkt til at barna blir Kriminelle. Dette står i Samfunnsfagboka som er pensum på videregående skoler i Norge!
Her stå det i Samfunnsfagboka: Barnevern som ikke fungerer, kan bidra sterkt til at barna blir Kriminelle. Ja, det kan jeg skrive under på skjer alt for ofte….💔men gjøres det noe? Hvor er de …