sistemonichaner.blog
Ytringer! Hvem er det som hetser, kriger, hater og truer, jeg spør? Er det projeksjoner fra de offentlige ansatte? Det må da være Noe….!
Ja nå er vi inn i et nytt år 2019 , nye muligheter som vil bli et kjempende år, vi kjemper videre for våre barn i Norge. Barna MÅ bli sett og tatt på alvor og at deres Menneskerettigheter blir bære…