sistemonichaner.blog
WOOOOW satt her i går kveld å leste og kom over denne ;O( Dette er skrevet i 1999 og fortsetter den dag i dag, neste 20 år etter Ja jeg sa riktig…. 20 år hva har skjedd…..? Ingen verdens ting…..Her står akkurat det jeg opplever og mange med meg, grøss og gru……..Ja jeg er et levende bevis for det som står her, og jeg er maktesløs mot dette systemet! I barnevernssaker mangler man fullstendig regler for innhenting av informasjon. Den enkelte barnevernsarbeider avgjør fritt om samtaler med impliserte tas over telefon eller ved personlig fremmøte. I stor grad benyttes telefon i så måte. Den avhørte foreholdes ingen rettigheter og heller ikke mulige konsekvenser av saken. Ofte nevnes det ikke engang at de opplysninger som gis, blir skrevet ned og brukt i saken. Man får ikke lest opp det saksbehandler skriver ned, og opplysningene blir ofte nedskrevet uten at det stilles et eneste kontrollspørsmål. Den informasjon som innhentes, nedskrives på en måte som synes å være av sterk subjektiv karakter, preget av den enkelte saksbehandlers oppfatning.
Rettsløse barn og foreldre Rettsløse Barn Og Foreldre: Manglende Rettssikkerhet «Inviterer Til Overgrep» Meninger by Redaksjonen – October 16, 1999 «Det er vår erfaring …