sistemonichaner.blog
Barnet skal hjem igjen NÅ!Du tror det ikke før du ser det her…..Marie Sølverud i Borgarting Lagmannsrett angående Sylvia og Trond saken. Hjelp de 2 flotte foreldrene- Del denne videre.Vi må bry oss om hverandre,vise kjærlighet og empati. Vi må få stoppet det maktovergrepet barnevernet og vår stat begår på uskyldige mennesker i vårt land!
Besøk innlegget for mer.