sistemonichaner.blog
Silje rømte fra barnevernet-søker asyl i Polen. Dette forgår i Norge-hver dag blir barn fratatt sine foreldre av barnevernet.Da blir foreldre rettsløse og mange flykter landet,men er det sånn vi skal ha det?Må en flykte landet og søke asyl i andre land?Norge er ute etter familier på familier uten noen form for dokumentasjon på verken dårlig omsorgs evner eller diagnoser.Dette fabrikkerer barnevernet selv med ofte god hjelp fra fosterforeldrene og ingen sjekker om dette er riktig- Nei Fylkesmann,Nemnda bruker bare tid på og tro på alt barnevernet sier»ja det må jo være noe» og i tingretten tar de ofte kopi av det Nemnda sier…..Dette må stoppe! Dette er alvorlige maktovergrep som dreper og ødelegger.Jeg kan alt om heksejakten fra både barnevernet og fostermor!
Silje rømte fra barnevernet – søker asyl i Polen Silje fra Norge føler seg forfulgt av barnevernet. Nå har hun flyktet til Polen med sin datter. Finn-Ove Hågensen 13 timer siden (Oppdatert: 11 time…