sistemonichaner.blog
Denne Sangen ble lagd til en demonstrasjon i Oslo 2016. En utrolig flott sang om å tilbakeføre barna til sine foreldre.På Genserne står navn på flere av barna som har blitt fratatt sin familie og med 1000 vis flere….Dette maktovergrepet fra vår stat må stoppe,det har blitt en barnehandel i Norge,hvor de private-aktører og fosterhjem livnærer seg på våre uskyldige barn og ungdom. Våg å støtt opp for våre barn,de trenger dere alle!
Besøk innlegget for mer.