sistemonichaner.blog
Jeg er Varsler! Jeg hadde sendt en bekymringsmelding til fylkesmann på Barnevernet 21. mars 2018, da jeg ser at de ikke følger opp min datter på 14 år i hvordan hennes livssituasjon er pr i dag. Jeg er ei bekymret mamma og BV har omsorgen for henne og hun bor i fosterhjem. Så under her ser dere gangen med mailkorrespondansen mellom saksbehandler og meg. Hvor resultatet blir full «samværsabotasje». Dette er et skrekkens eksempel på hvor mye makt barnevernet har og at de tar alt personlig. De er totalt inkompetente. Klarer ikke å se hva min datter trenger! Vi er bare 1 familie av 1000 vis som opplever dette maktovergrepet mot barna og deres familier.
Hei igjen xxxx Sendt 2 mai 2018 Ja som vi avtalte på forgi møte hos dere,så skulle……