sistemonichaner.blog
Fagfolk melder bekymring om barnevernet
Fagfolk melder bekymring om barnevernet En lang rekke barn blir utsatt for grov uforstand og overgrep i dagens barnevern, mener en gruppe fagfolk som har overlevert en bekymringsmelding til Regjeri…