sirazduvari.com
Sürüngen Beyin Her Zaman Kazanır - Şiraz Duvarı
Triune beyin teorisi, beyni üç bölüme ayıran ve hangi bölümün hangi işlerden sorunlu olduğunu açıklayan bir teori. Bu teoriye göre beynin sürüngen beyin denilen, hayatta [...]