sirazduvari.com
Soğuk Savaş Dönemi ve Bilimsel Gelişmeleri - Şiraz Duvarı
Soğuk Savaş Dönemi (1947-1991) İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan iki kutuplu dünya düzenini içeren dönemdir. İkinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere, Fransa ve Almanya gibi [...]