sirazduvari.com
Postmodernizm Ya Da Anlamın Kaybolması - Şiraz Duvarı
Postmodernizm modernizm sonrası dönemi ifade etmek (1950’li yıllardan beri) için kullanılan bir terim. Başlangıçta bir sanat akımı olarak ortaya çıksa da zamanla başka alanlar için [...]