sirazduvari.com
Nietzsche, Köle Ahlakı ve Üst İnsan - Şiraz Duvarı
Nietzsche cezbedici olduğu kadar tehlikeli bir filozof. Tarihin Sonu kitabında onun felsefesinin genel çizgisi hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden önemli gördüğüm bir bölümünü alıntıladım [...]