sirazduvari.com
Lale Devri : Türk Rönesansı - Şiraz Duvarı
Osmanlı’da Lale Devri 12 yıllık bir ara dönemidir. Lale Devrinde yapılan yeniliklerle Osmanlı yeni bir döneme, yeni bir anlayışa kapı aralamıştır. İlk kez Batı ile [...]