sinemasokagi.org
Sit Alanları Koruma ve KullanMA Koşulları
ARKEOLOJİK SİTLER, KORUMA VE KULLANMA KOŞULLARI Arkeolojik Sit: İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları dev…