sinemasokagi.org
MALKOÇOĞLU KRALLARA KARŞI (1967)
Yalçın Özgül yalcinozgul@gmail.com Malkoçoğulları, adı Malkoç Bey olan ve 1389 yılında 1.Kosova savaşında sağ cenah okçu kumandanı ol arak savaşmış, 1. Murat ile Yıldırım Beyazıt zamanında Balk…