simpleswedish.com
Học tiếng Thụy Điển qua lời bài hát "Du är allt" của Sonja Aldén | Simple swedish
Kể từ tuần này sẽ có rất nhiều bạn quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Nhiều bạn nói với Admin là từ nay sẽ bắt tay vào học hành đàng hoàng và thường xuyên vào trang Blog Học tiếng Thụy Điển đơn giản simpleswedish.com này và trang Facebook Học tiếng Thụy Điển …