simpleswedish.com
100 tính từ chỉ tính cách tiếng Thụy Điển | Simple swedish
Nói về tính cách con người thì rất đa dạng và phong phú dù cho là tiếng Việt hay tiếng Thụy Điển. Ở bài viết này mình xin phép được chia sẻ cho các bạn 100 tính từ chỉ tính cách tiếng Thụy Điển, đa số những tính cách dưới đây (với nghĩa tích cực) các bạn có thể sử dụng khi viết CV xin việc bằng tiếng Thụy Điển.