simfonikehidupan.wordpress.com
Moga Tidak Lelah Bersyukur
Bismillah… “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”|QS. Al A’raf:10| Moga tiap…