simfonikehidupan.wordpress.com
Budaya konsumtif dan budaya baca
Bismillah… Mengawali tulisan ini teirngat dengan masa-masa pelasiran ke Hongkong, Malaysia dan Singapura tentang perilaku masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif. Hampir pula terbawa arus…