simedia.vn
Thẩm Mỹ Hồng Kông duy nhất tại 51 Hàng Gà - Hà Nội
Ra đời từ năm 1994, Thẩm mỹ Hồng Kông là một trong những địa chỉ làm đẹp không phẫu thuật đầu tiên và uy tín đã được khẳng định tại Việt Nam