simedia.vn
Facebook Lead Ads - dùng Zapier để tự động gửi thông tin KH vào email
Facebook Ads Lead - dùng Zapier để tự động gửi thông tin khách hàng từ quảng cáo vào email thay vì phải vào fanpage, giúp quản lý dễ dàng hơn