simedia.vn
Bài 29/30: Theo dõi chuyển đổi trên trang web Quảng cáo Google Adwords
Trong Quảng cáo Google Adwords có tính năng theo dõi chuyển đổi trên trang web. Hãy cùng Simedia tìm hiểu về chức này của Google Adwords.