silviofalcon.com
Les eleccions europees i “el vot que fa més mal”
Les eleccions europees tenen un component, a Catalunya i a la resta de la Unió Europea, de vot-reacció. Aquesta reacció es manifesta de diferents maneres en funció de l’Estat o de la conjuntura pol…