silviofalcon.com
Els llaços com a pretext: una administració electoral del segle XXI?
La qüestió dels llaços a edificis públics (especialment al Palau de la Generalitat i a l’Ajuntament de Barcelona) ha generat dos grans debats. El primer, és purament polític. Han d’obeir els indepe…