sikumimsikumim.wordpress.com
תמונות בהודעות גימייל – שימו לב לבעיתיות ופתרו אותה
בעבר, כאשר פתחתם הודעת גימייל לא ראיתם את התמונות. הייתם צריכים לאשר שאתם רוצים לראות את התמונות. היום, כאשר אתם פותחים הודעה בגימייל שלכם הרי שברירת המחדל שאתם רואים את התמונות שנשלחו אליכם. למה ל…