sikkerhetsfestivalen.no
Bidra med et foredrag
Vi ønsker ditt bidrag! Vi ønsker ditt bidrag til Sikkerhetsfestivalen. Send inn forslag til foredrag og annet innhold av faglig karakter som kurs, workshops, konkurranser, debatter, hackathons med mer. Vi ønsker bidrag fra hele fagområdet, både teoretiske og praktiske tilnærminger. Erfaringsfore