siillisticker.wordpress.com
…nu spricker EU…
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!! #flyktingkrisen (Utdrag ur DN.SE 2015-09-12) Toppmötena avlöser varandra och på många håll i Europa har invånare manifesterat en vilja att hj…